لیست قیمت طراحی سایت

پکیج ساده

$ 400 هزار تومان
 • دومین رایگان : بله
 • هاست رایگان : بله
 • قالب اختصاصی : خیر
 • بهینه سازی و سئو : خیر
 • امنیت سازی سایت : بله
 • پشتیبانی سایت : بله
 • امکان پرداخت ماهیانه : خیر
 • آوردن سایت به صفحه اول گوگل : خیر

پکیج نقره ای

$ 800 هزار تومان
 • دومین رایگان : بله
 • هاست رایگان : بله
 • قالب اختصاصی : خیر
 • بهینه سازی و سئو : بله
 • امنیت سازی سایت : بله
 • پشتیبانی سایت : بله
 • امکان پرداخت ماهیانه : خیر
 • آوردن سایت به صفحه اول گوگل : خیر

پکیج طلایی

$ 1/200 میلیون تومان
 • دومین رایگان : بله
 • هاست رایگان : بله
 • قالب اختصاصی : خیر
 • بهینه سازی و سئو : بله
 • امنیت سازی سایت : بله
 • پشتیبانی سایت : بله
 • امکان پرداخت ماهیانه : بله
 • آوردن سایت به صفحه اول گوگل : بله

پکیج حرفه ای

$ 2 میلیون تومان
 • دومین رایگان : بله
 • هاست رایگان : بله
 • قالب اختصاصی : بله
 • بهینه سازی و سئو : بله
 • امنیت سازی سایت : بله
 • پشتیبانی سایت : بله
 • امکان پرداخت ماهیانه : بله
 • آوردن سایت به صفحه اول گوگل : بله